Regulamin sklepu internetowego www.oknadachowe.info.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.oknadachowe.info.pl , prowadzony jest przez Firmę (Sprzedającego)

Materiały Budowlane IZOBUD Tomasz Szcześniak 
ul. Tracka 5
10-364 Olsztyn 
NIP: 7391227578
REGON: 281529122
adres e-mail: tomek@oknadachowe.info.pl lub izobud@onet.pl  
telefony komórkowe 602176033 lub 606649422
telefony stacjonarne 89 5321300 lub 89 5321301 fax 89 5321302 
nr kont bankowych : 
Bank Zachodni WBK 6 Oddział w Olsztynie
nr. konta 91 1090 2590 0000 0001 2188 2836

Sprzedający zaznacza, iż wykonuje działalność na podstawie złożonego wniosku o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 
1.       Sklep internetowy www.oknadachowe.info.pl – zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet oraz umożliwia złożenia zamówienia przez stronę www.oknadachowe.info.pl.


2.       Wszystkie produkty/towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


3.       Wszystkie ceny podane są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.


4.       Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT.


5.       Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Firm Kurierskich. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.


6.       Możliwe są następujące formy płatności:

* Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

* W systemie szybkich płatności PayU.

* W systemie ratalnym - PayU Raty - szczegóły na stronie

* Za pobraniem - gotówką  przy odbiorze towaru. (Uwaga kwota pobrania nie może przekroczyć kwoty 6999zł).

* Gotówką lub kartą płatnicza lub kredytową - przy odbiorze z magazynu IZOBUD w Olsztynie.

 
7.       W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem. (Uwaga kwota pobrania nie może przekroczyć kwoty 6999zł)


8.       Przy niektórych towarach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.


9.       Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem Firm Kurierskich zazwyczaj następnego dnia roboczego po nadaniu towaru.
10.   Produkty oraz usługi są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta.


11.   W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres korespondencyjny podany w serwisie.


12.   Klient ma prawo, żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.


13.   Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony.


14.   Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe Sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.


15.   W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do Klienta ponosi Sklep.


16.   Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany w niniejszym Regulaminie.  Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.


17.   Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera, należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu
w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.


18.   Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.


19.   Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych (Dz.U. z 2016r., poz. 922) w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym. Klient posiada prawo do wglądu swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usunięcie. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym w celu wywiązania się z umowy sprzedaży produktów objętych niniejszym regulaminem.


20.   Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim  właściwym dla miejsca zamieszkania Klienta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


 

U nas kupisz na raty - PayU Raty

obrazek

* POMOC I DORADZTWO *

Potrzebujesz pomocy

Potrzebujesz doradztwa

Chcesz ustalić

koszt dostawy

obrazek

Z A D Z W O Ń

602-17-60-33

lub

606-64-94-22

cały dzień 7 dni w tygodniu

GWARANCJA SATYSFAKCJI

obrazek

Koszyk jest pusty